Share with your friends via email

18 TALO OO KU SAABSAN BARBAARINTA CARUURTA. (Q.2aad)

2- U akhrinta buugta iyo u sheekayntu waa muhiim: U bilow inaad ilmaha buugta ciyaalka u akhrido; iyaga oo yarna u sheekayso, si ay luuqadda iyo dhagaysiga u bartaan. Inaad horay ugu bilowdo ayaa aad u haboon. Buug u akhrinta caruurta waxa ay ilmaha

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip