Share with your friends via email

Qaawnashaha ma qurux ayaa mooday, ee Surwaalka kor u qaado, waad qaawantahaye”

Nin feetey daboolo lama yiraahdo, haduusan ahayn qof miyir doorsoomey, doorkaagu waa in aad ka jeedsataa, laakiinse karan haddii uu ku dhex feedanayo masaajidka dhexdiisa?

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip